Tips och råd för dig med hund

Telefon under öppettider
Jourtelefon

En bil blir fort varm

En hund tål inte hög värme lång tid utan att få värmeslag. Mellan 20 och 50 minuter tar det i 49-gradig värme innan hunden får livshotande skador. En bil som står i skuggan, när det är 25° C i skuggan, får en inne-temperatur på 49° C efter, i genomsnitt 48 minuter. Minsta uppmätta tid det tog för temperaturen att gå upp så långt var 28 minuter. En hund med en inre kroppstemperatur på 42° C riskerar att dö utan snabb och effektiv veterinärvård.

TidYttertemperaturSkugga/solTemperatur i bil
08.3014° Cskugga19° C
09.3018° Cskugga38° C
10.3020° Cblandat47° C
11.1520° Csol58° C
12.0023° Csol62° C
13.3022° Csol85° C

Chokladförgiftning

Sympton

Symtomen kommer vanligen inom 2–4 timmar men kan komma efter 24 timmar. Typiskt ses först tecken på illamående, dregling, ökad törst och oro följt av kräkningar, diarré och buksmärtor. Hunden verkar rastlös, andas snabbt och får snabb, eventuellt oregelbunden, hjärtrytm. Gången blir stel, vinglig och i svåra fall tillstöter kramper och koma varefter hunden dör.
Om hunden har fått i sig skadliga doser choklad eller om man är osäker på hur mycket den har ätit bör man se till att hunden kräks.

Åtgärd

Det cirkulerar många hemmagjorda recept på hur man kan får hundar att kräkas men inget av dessa är att rekommendera då effekterna av hemlagade kräkmedel kan vara lika allvarliga som av chokladen. Istället vänder man dig till en veterinär som kan ge en spruta med ett medel som kallas apomorfin. Apomorfin inducerar kräkning inom ett par minuter efter att det givits. Effekten brukar vara magnifik och normalt får man då upp all choklad och allt annat hunden har ätit under de senaste 3–5 timmarna.

Att tänka på utomlands

  • Om det finns risk att du själv blir dålig av att dricka vattnet, bör du inte låta ditt djur göra det heller. Tänk också på vad hunden stoppar i sig, rått kött, råa ägg och opastöriserad mjölk kan smitta hunden med en rad sjukdomar.
  • Var försiktig med att släppa ut hunden i naturen. Det kan finnas andra bakterier och parasiter än hemma.
  • Om hunden blir akut sjuk, ta kontakt med en lokal veterinär. Se till att kvitton och diagnoser är på något av de större språken för att du ska kunna få ersättning från försäkringsbolaget när du kommer hem.

Användbara länkar

Företag
Myndigheter
Försäkringsbolag
Organisationer och föreningar